De voorbije jaren werd veel vooruitgang geboekt bij de behandeling van patiënten met kwaadaardige bloedziekten. Om elke patiënt een 'op maat gemaakte' therapie te kunnen geven, is er echter nog veel onderzoek nodig.

Niet alleen de medische aanpak telt. Sofhea is zich sterk bewust van de gevolgen van een ingrijpende therapie voor een ernstige bloedziekte. We staan klaar om patiënten en hun naasten te helpen waar dat kan, op sociaal, emotioneel, fysiek en financieel vlak.

Dankzij vele gulle schenkers en gedreven vrijwilligers kunnen we dit sociaal en wetenschappelijk engagement blijven aangaan.

U kunt op ons rekenen.

 

 

BREAKING NEWS

Koning Filip heeft – naar aanleiding van de nationale Feestdag - aan professor Marc Boogaerts de eretitel Grootofficier in de Kroonorde toegekend.

Volgens de professor is dit de “verdienste van een hele medische, verpleegkundige, sociale equipe over vele jaren en van een thuisfront dat alles mogelijk maakte. Alle medewerkers en vrijwilligers van Sofhea vinden hierin ook een erkenning van hun jarenlange werk ten bate van de patiënten en het stamcelonderzoek”.

Zie ook nieuwsbrief KU Leuven  : https://nieuws.kuleuven.be/benoemd-of-onderscheiden/2018/marc-boogaerts-benoemd-tot-grootofficier-in-de-kroonorde.

 

 

 

Events

24 okt
Concert 2020 - Salvatore Adamo
Aula P. De Somer, Deberiotstraat 24, 3000 Leuven

Het jaarlijkse Sofhea-concert vindt in 2020 plaats op zaterdag 24 oktober. Save the date!