ALGEMENE VOORWAARDEN

 

INHOUD WEBSITE

Sofhea vzw biedt op deze website informatie aan die met zorg werd samengesteld. Toch kan Sofhea vzw niet continu de juistheid of de volledigheid van deze informatie garanderen. Wordt Sofhea vzw verwittigd van foute gegevens op de website, dan zullen we die informatie zo spoedig mogelijk verbeteren, verwijderen of aanvullen. De medische informatie op deze website is algemeen en kan geen diagnose door een arts vervangen. Bij vragen raadpleegt u best de behandelende arts, verpleegkundige of andere zorgverleners.

 

VEILIGHEID EN BESCHIKBAARHEID

Sofhea vzw kan geen garantie bieden over de veiligheid, noch over de continue beschikbaarheid van deze website en kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor de schade die hier, rechtstreeks of onrechtstreeks, het gevolg van is.

 

INTELECTUEEL EIGENDOM

De gegevens en het beeldmateriaal op deze website zijn in principe eigendom van Sofhea vzw. Sofhea vzw geeft de toelating om de gegevens op deze website af te drukken en te gebruiken op voorwaarde dat deze gegevens louter voor eigen informatieve doeleinden worden aangewend of dat bij extern gebruik de gegevens onveranderd en met bronvermelding worden overgenomen. Verdere verveelvoudiging, distributie, commercialisatie of exploitatie ten behoeve van derden van de aangeboden informatie is enkel mogelijk mits uitdrukkelijke toestemming van Sofhea vzw. U kunt hiervoor contact opnemen via info@sofhea.be.

 

AANSPRAKELIJKHEID

Sofhea vzw kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die het gevolg is van het gebruik van deze website of websites waarnaar wordt verwezen, noch van de inhoud van deze website(s). De informatie van de website heeft een louter algemeen karakter en is niet direct bestemd voor individuele personen noch voor concrete situaties. Alle verantwoordelijkheid berust steeds uitsluitend bij degene die de betreffende informatie gebruikt, op welke wijze ook.

 

PERSOONGEGEVENS

In geval persoonsgegevens door de gebruiker worden verstrekt, zal Sofhea vzw deze altijd verwerken conform de geldende wetgeving. De verwerking van persoonsgegevens blijft altijd beperkt tot de beoogde doelstelling. Sofhea vzw maakt persoonsgegevens niet bekend aan derden.

 

COOKIE POLICY

De cookies die Sofhea vzw gebruikt, zijn veilig en worden nooit gebruikt voor advertenties. Ze worden gebruikt om uw bezoek aan de website te verbeteren. Sofhea vzw slaat geen informatie op die direct aan u gerelateerd is. Informatie verzameld met behulp van cookies wordt enkel gebruikt om eventuele fouten te identificeren en de website te optimaliseren.

 

Vraag, feedback of compliment? Laat het ons weten via info@sofhea.be.