Stamcelbanken

NAVELSTRENGBLOEDBANK

Navelstrengbloed is het bloed dat achterblijft in de navelstreng en de moederkoek. Navelstrengbloed doneren bij de bevalling is veilig en pijnloos voor moeder en kind. Deze eenvoudige handeling kan een leven redden van een patiënt, waar ook ter wereld: voor patiënten met leukemie of een andere bloedziekte biedt een transplantatie met stamcellen vaak een laatste kans op overleven.


Sofhea staat mee aan de wieg van de Leuvense Navelstrengbloedbank die in 1996 werd opgestart aan UZ Leuven. Dankzij de financiering van Sofhea staat de Leuvense Navelstrengbloedbank vandaag aan de wereldtop met meer dan 13.000 opgeslagen navelstrengbloedjes. Er zijn wekelijks tientallen consultaties vanuit binnen-of buitenland en elke maand vertrekken er gemiddeld twee tot drie staaltjes naar ergens ter wereld voor een hopelijk levensreddende transplantatie.

Het veilig en kwaliteitsvol invriezen en gedurende twintig jaar bewaren in vloeibare stikstof (-196°C) van één navelstrengbloedje kost €1500 euro. Hiervoor is geen enkele officiële subsidiëring voorzien, buiten een kleine administratieve steun via het Nationale Kankerplan. Sofhea draagt elk jaar substantieel bij aan de werkingskosten van de navelstrengbloedbank.

De navelstrengbloedbank is openbaar en gratis. De gedoneerde stalen worden zonder kosten voor de donor opgeslagen en staan anoniem ter beschikking voor elke patiënt, waar ook ter wereld, op voorwaarde dat er voldoende weefselverenigbaarheid kan worden aangetoond. Om veilig te kunnen transplanteren en afstoting te voorkomen, moeten de donor-stamcellen uit navelstrengbloed zo verenigbaar mogelijk zijn met de cellen van de ontvanger. Er zijn dus talrijke donaties noodzakelijk opdat elke zieke patiënt ooit een donor zou vinden.

Commerciële banken vriezen ook navelstrengbloed in, maar dan enkel op individuele naam. Voor sommige indicaties, zoals leukemie en aangeboren stoornissen, is eigen navelstrengbloed echter niet bruikbaar.

Meer informatie over de Leuvense Navelstrengbloedbank vindt u op de website van UZ Leuven, klik hier

 

NIEUWE STAMCELBANKEN

Sofhea wil het onderzoek naar nieuwe bronnen van stamcellen en hun toepasbaarheid bij bloedziekten blijven stimuleren.

Sinds 2016 steunt Sofhea de start van een nieuwe stamcelbank, de' iPSC-bank'. Dit zijn genetisch gemanipuleerde cellen (geinduceerde progenitor stamcellen) uit bloed, huid of beenmerg, die embryonale karakteristieken vertonen en zeer veelzijdig zijn. De stamcellen zijn ook voor andere ziekten dan leukemie bruikbaar, zoals voor hart, lever, pancreas, hersenen, zenuwen, ogen, gewrichten,.... De iPS-cellen zullen op termijn de navelstrengbloedstamcellen vervangen omdat ze krachtiger zijn, breder toepasbaar en voor iedereen bruikbaar.

Afbeelding
hart

Word stamceldonor

Stamceldonatie is levensbelangrijk. Voor patiënten met een bloedziekte, zoals leukemie, is het vaak een laatste kans om te genezen of voor lange tijd ziektevrij te blijven. Dit is enkel mogelijk als anderen stamcellen willen doneren. Hoe meer geregistreerde donoren er zijn, hoe groter de kans dat men voor elke patiënt een geschikte donor vindt.

Wie overweegt om stamceldonor te worden, vindt alle informatie op de website van Rode Kruis Vlaanderen, klik hier.

Afbeelding
hart

Navelstrengbloed doneren?

De stamcellen die in navelstrengbloed zitten, kunnen een leven redden. Voor sommige patiënten biedt een transplantatie met stamcellen vaak een laatste kans op overleven.

Meer informatie over het doneren van navelstrengbloed vindt u op de website van UZ Leuven, klik hier