Hulp nodig

ONDERSTEUNING

Patiënten met hematologische aandoeningen kunnen bij Sofhea terecht voor sociale en financiële ondersteuning. Door de toepassing van nieuwe therapieën zoals de transplantatie van beenmerg- en stamcellen, worden de kosten voor de patiënt almaar hoger. Als patiënten de hoge kosten van hun therapie niet kunnen dragen, voorziet Sofhea tussenkomst in ziekenhuisrekeningen, medicatietoeslag, vervoerkosten, revalidatie- en reïntegratiekosten. Dat gebeurt op basis van een sociaal verslag.

 

Patiënten die een aanvraag willen doen voor een financiële tegemoetkoming, kunnen hiervoor onderstaand formulier invullen. U kunt het formulier ook hier downloaden, afdrukken en ingevuld per post opsturen naar Sofhea.

 

Ook zorgverleners of sociale assistenten die een aanvraag willen doen voor een financiële tegemoetkoming voor een patiënt, kunnen hiervoor het aanvraagformulier invullen. Zij moeten dan aangeven dat zij de aanvraag voor een patiënt invullen. 

 

 

SOFHEA WIL HELPEN!

Sofhea is zich sterk bewust van de sociale, psychologische en financiële gevolgen van de behandeling voor een ernstige bloedaandoening. We staan klaar om patiënten en hun naasten te ondersteunen waar dat kan, door contacten te leggen met zorgverleners en sociale organisaties of door de nodige financiële steun te geven.

Aarzel niet om ons persoonlijk te contacteren of een aanvraag in te dienen via het webformulier.

Sofhea
tel. 016 34 68 82, info@sofhea.be

  • Huidige 1.Persoonlijke
  • 2.Organismen
  • 3. Onderzoek
  • 4. Bijlagen
  • 5. Slot
1.Persoonlijke gegevens
Document ingevuld door:
Hulpverlener
Medisch verslag patiënt