Onderzoek & Therapie

SOFHEA CRUH

Sofhea ondersteunt het onderzoek naar stamcellen en bloedziekten en stimuleert de ontwikkeling van nieuwe therapieën, transplantatietechnieken en stamcelbanken. Om dit te kunnen doen, heeft Sofhea in 1998 aan de KU Leuven de Clinical Research Unit Hematologie (CRUH) opgericht, gefinancierd door het Sofhea-Cruh Fonds.

 

SOFHEA LEERSTOEL

Sinds 2013 financiert Sofhea ook een Leerstoel voor stamcelonderzoek. Een 'Leerstoel' is een schenking die het onderwijs of onderzoek van getalenteerde docenten en hun medewerkers ondersteunt en stimuleert. Schenkers kunnen aan de leerstoel hun eigen naam toekennen, of die van een bedrijf, vereniging of een persoon die ze willen eren.

Titularissen van de Sofhea Leerstoel zijn prof. dr. Catherine Verfaillie en dr. Hélène Schoemans. Het doel van de Leerstoel is het voeren van onderzoek naar de langetermijneffecten van stamceltransplantatie bij patiënten met levensbedreigende bloedziekten.

Professor Verfaillie staat aan het hoofd van het Stamcelinstituut van de KU Leuven (SCIL) dat eind 2005 werd opgericht aan de KU Leuven. Zij werd door Marc Boogaerts teruggehaald uit de Verenigde Staten waar ze onderzoek deed aan de gerenommeerde University of Minnesota in Minneapolis. Aan het Stamcelinstituut werken vandaag 75 onderzoekers.

Meer informatie over het klinisch en wetenschappelijk onderzoek aan KU Leuven en UZ Leuven:

 

HEMATOLOGIE UZ Leuven

Sofhea werkt nauw samen met de Dienst Hematologie aan UZ Leuven. Op deze dienst kunnen mensen terecht met goedaardige en kwaadaardige aandoeningen van het bloed, het beenmerg en de lymfeklieren. De dienst biedt de meest gespecialiseerde behandelingen aan voor zeer uiteenlopende aandoeningen.

Rest@rt (REcovery and Survivorship Team @fter Stem Cel Transplantation) is het opvolgingsprogramma na een allogene stamceltransplantatie aan UZ Leuven, zowel op medisch als op psychosociaal vlak. Na een stamceltransplantatie blijft de patiënt nog een hele tijd onder toezicht. Ook wanneer hij/zij zich al lange tijd goed voelt, blijven de zorgverleners het herstel en eventuele laattijdige complicaties regelmatig controleren. Op deze manier hopen ze complicaties nog vroeger te voorkomen en op te sporen, en sneller te kunnen reageren.